SIDN neemt deel aan PI.lab omdat de onderzoeksresultaten bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen in het internet, wat van cruciale waarde is voor onze economie en maatschappij. Daarnaast zijn we van mening dat het PI.lab ook in de positie is om deze impact daadwerkelijk te bereiken door haar geïntegreerde multidisciplinaire aanpak. Onze voornaamste bijdrage aan het PI.lab bestaat uit de financiële ondersteuning van drie promovendi: Merel Koning over “Interception and profiling”, Paulan Korenhof on “Effecting the right to be forgotten” en Anna Krasnova over “Privacy in the Internet of Things”.