Onderzoek met Ripe Atlas naar TTL-schending in het DNS

Het schenden van TTL’s in het DNS is een controversieel onderwerp. Er is sprake van schending wanneer een resolver een door een authoritative server ingestelde TTL-waarde wijzigt en deze nieuwe waarde hanteert voor zijn clients. In deze blogpost beschouwen we of schending van TTL-waarden ‘in het wild’ plaatsvindt.

Introductie

De time-to-live waarde van een DNS-record wordt voornamelijk door resolvers gebruikt voor het cachen van RR’s. De TTL geeft aan hoe lang een RR kan worden gecachet voordat hij verwijderd moet worden [1]. Anders gezegd, het is de maximale tijd (in seconden) dat een DNS-resolver een domein in zijn cache mag houden.

Bij TTL-schending verandert een recursive resolver de time-to-live waarde die de authoritative server voor een DNS-record heeft ingesteld. Zo verlagen de local resolvers van Amazon EC2 de TTL van .nl van 172800 naar 60 [2]. Andere onderzoekers berichtten al eerder over dit soort aanpassingen bij vaste en mobiele netwerken [respectievelijk 3 en 4]. 

Wanneer een resolver de door een DNS-zone ingestelde TTL aanpast, kunnen er 2 dingen gebeuren: als de ingestelde waarde wordt verlaagd (b.v. van 2 dagen naar 60 seconden), dan moet de resolver de authoritative server vaker om informatie vragen. Als de TTL-waarde wordt verhoogd, dan wordt het domein hierdoor bereikbaar op een adres dat in principe fout of illegaal zou kunnen zijn (wanneer bijvoorbeeld een phishingwebsite onbereikbaar wordt gemaakt, is deze mogelijk nog steeds te bereiken via de caches van een resolver die zijn TTL verhoogd heeft).

De meningen over het aanpassen van TTL’s zijn verdeeld: sommigen zien er geen kwaad in, terwijl anderen bezwaren hebben [2,5,6]. Ook bestaat er een internetvoorstel waarin een methode wordt gepresenteerd om verouderde DNS query data te gebruiken wanneer authoritative servers onbereikbaar zijn. Deze methode wordt momenteel door veel cloud providers gebruikt [7].

In deze blogpost stellen we niet ter discussie of resolvers door authoritative servers ingestelde TTL’s mogen aanpassen (daarvoor verwijzen we naar [2,3,4,5,6]). Wij onderzoeken of TTL-schending in het wild plaatsvindt. Andere onderzoeken vermelden TTL-schending (bijvoorbeeld door aanbieders van draadloze diensten [4]), maar het aantal aanbieders in de gevallen in kwestie is klein.

Om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden hebben we data afkomstig van de Ripe Atlas probes geanalyseerd.

Metingen

Voor het meten van TTL-schending in het wild hebben we de volgende procedure gebruikt:

 1. Registreer een niet-gebruikte domeinnaam (cachetest.nl).

 2. Zet 2 authoritative name servers op voor cachetest.nl:

  1. cachetest.nl

  2. cachetest.nl

 3. Maak de zonefiles voor elke NS aan, met Ripe Atlas probe ID’s als subdomein (zodat we met macro’s unieke queries vanaf elke probe kunnen sturen om caching te voorkomen -- namelijk, $p.cachetest.nl, waarbij $p probeid is):

  23559        333    IN      TXT   "this is ns1 responding to probe 23559"
  23560        333    IN      TXT   "this is ns1 responding to probe 23560"
  23561        333    IN      TXT   "this is ns1 responding to probe 23561" 
  23562        333    IN      TXT   "this is ns1 responding to probe 23562"
 4. Voer Atlas metingen uit met 10.000 Atlas probes:

  1. https://atlas.ripe.net/measurements/10341665/

 5. Parse en analyseer de resultaten.

Zoals uit stap 3 blijkt, hebben we ervoor gezorgd dat elke probe query betrekking had op een unieke domeinnaam, om een cache-miss situatie bij de resolver te garanderen, zelfs als dezelfde resolver bevraagd werd. Met andere woorden, elke query was zo opgesteld dat de resolver één van onze authoritative servers moest bevragen.

Dataset

Eén uur meten [8] met bevragingen om de 600s (bijna twee keer de waarde van TTL van de records in onze zone) resulteerde uiteindelijk in de dataset in Tabel 1. Zoals de onderstaande tabel toont, werden bij deze meting 9.119 probes gebruikt, die queries verzonden naar meer dan 6.687 resolvers.

Aangezien elke probe meerdere resolvers kan bevragen, zien we dat er uiteindelijk 15.923 vantage points – ofwel unieke probe-resolver combinaties – zijn.

Onze 54.115 queries resulteerden in meer dan 94.805 antwoorden, die we in de hieronder beschreven analyse hebben gebruikt.

Unieke probes 9.119
Unieke resolvers 6.587
Unieke probe-resolver sets 15.923
# Queries 54.115
# Antwoorden 94.805
Duur 1 uur
Frequentie elke 10 min
Datasets 8

Tabel 1: Complete dataset

Analyse

Gezien het feit dat we de TTL voor elke record in onze testzone op 333 hadden ingesteld, is de vraag: hoeveel resolvers veranderden die TTL-waarde? En is er een veranderingspatroon te herkennen?

De verwachte waarde voor de TTL van queries is 333. Aangezien meerdere probes dezelfde resolver kunnen gebruiken, is het te verwachten dat sommige TTL’s iets onder de 333 liggen. Geen van de queries zou echter een TTL boven de 333 moeten hebben.

We hebben de dataset in Tabel 1 in 3 categorieën verdeeld:

 • Normale

  TTL: antwoorden gebaseerd op 320<=TTL<=333

 • Verlaagde

  TTL: antwoorden gebaseerd op TTL <320

 • Verhoogde

  TTL: antwoorden gebaseerd op TTL >333

Tabel 2 toont het resultaat. Hieruit blijkt dat verreweg de meeste probes/queries/resolvers in de categorie ‘normaal’ vallen, wat betekent dat hun TTL slechts 13 of minder van de oorspronkelijke 333 afwijkt (aangezien meerdere probes dezelfde resolver kunnen gebruiken). Hieronder bespreken we eerst de verlaagde en vervolgens de verhoogde TTL antwoorden, om zo een beeld te krijgen van met hoeveel en waarom de resolvers in kwestie de waarden aanpassen.

Totaal aantal antwoorden Normaal Verlaagd Verhoogd
Unieke probes 9.119 8.894 190 (2,08%) 274 (3,00%)
Unieke resolvers 6.587 6.480 130 (1,97%) 275 (4,17%)
Unieke probe-resolvers sets 15.923 15.418 257 (1,61%) 464 (2,91%)
# Queries 54.115 52.701 540 (1,00%) 1.464 (2,71%)
# Antwoorden 94.805 91.610 732 (0,77% 2.463 (2,60%)

Tabel 2: Resultaten per categorie

Verlaagde TTL-antwoorden

Zoals getoond in Tabel 2 was 0,77% van alle geldige antwoorden in deze meting gebaseerd op verlaagde TTL’s. Dit wordt weergegeven in Figuur 1. Hier springen twee soorten resolver in het oog: resolvers met een maximale TTL van circa 50s en resolvers met een maximale TTL van circa 250-300s.

Van de 130 resolvers die de TTL’s verlaagden, verminderden er 71 de waarde tot minder dan 50. Dit betrof echter voornamelijk local resolvers die een privé-adresbereik gebruikten. 24 van de 71 deden dit niet en behoorden tot netwerken van mobiele operators en andere onderzoeksinstellingen.

Van de 130 resolvers verlaagden er 16 (niet-privé adressen) de TTL van 333 tot tussen de 250 en 320. Hierbij werd geen specifiek patroon geconstateerd – diverse operators uit verschillende landen deden hetzelfde. Het kwam ook voor dat Google quad8-resolvers de waarde verlaagden, maar dat was een uitschieter, gezien het grote aantal iteraties van hun infrastructuur.

TTL Values histogram

 

Figuur 1: Histogram van TTL-waarden voor verlaagde TTL-groep (Tabel 2).

Verhoogde TTL-antwoorden

Zoals weergegeven in Tabel 2, werd de TTL-waarde van onze RR’s door 4,17% van de resolvers daadwerkelijk verhoogd.

Figuur 2: ECDF van TTL-waarden voor antwoorden met TTL’s van meer dan 333 (de ingestelde waarde). Het feit dat TTL’s worden verhoogd is vooral zorgwekkend, omdat dit betekent dat de betreffende resolvers hun clients RR’s sturen die in de bijbehorende zones al verouderd kunnen zijn.

ECDF of TTL

Figuur 2: ECDF van TTL-waarden die werden verhoogd

Bij bestudering van de IP-adressen van de resolvers die onze TTL’s verhoogden, zien we dat deze behoren tot bepaalde ISP’s en andere cloud providers. In de discussie in [2] en de feedback hierop kwamen diverse redenen naar voren waarom een cloud provider de TTL van een RR verlaagd. Door het verhogen van de TTL wordt echter alleen het verkeer naar de authoritative servers verminderd en lopen gebruikers het risico verouderde antwoorden te krijgen.

KOrt samengevat

Het schenden van TTL’s in het DNS is een omstreden punt, dat in beide kampen hartstochtelijk wordt beargumenteerd [2,5,6]. Het is algemeen bekend dat sommige cloud providers en CDN’s TTL’s in hun netwerk schenden door de oorspronkelijke waarde die door de authoritative server is ingesteld te wijzigen.

In dit artikel bespreken we het gebruik van Ripe Atlas om vast te stellen of TTL-schending in het wild plaats vindt. Hoewel bekend is dat een klein aantal resolvers TTL’s schenden, is het onduidelijk hoeveel gebruikers hier gevolgen van ondervinden.

Het verlagen van TTL-waarden kan onder bepaalde omstandigheden voordelen hebben, maar zal er uiteindelijk toe leiden dat de resolver een authoritative server vaker bevraagd. Gebruikers zouden daarom altijd de juiste RR moeten ontvangen wanneer de TTL wordt verlaagd.

Aan de andere kant kan het verhogen van TTL’s leiden tot risico's voor gebruikers, aangezien zij verouderde records kunnen ontvangen. Neem bijvoorbeeld een domein dat vanwege een phising of malware aanval uit een zone is verwijderd: door de TTL van het domein te verlengen, zal een resolver het domein bereikbaar houden voor clients die het domein tijdens de verlenging opzoeken.

Referenties

[1] https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt [2]: https://lists.dns-oarc.net/pipermail/dns-operations/2017-November/017039.html [3]: http://www.cs.wm.edu/~haos/papers/sigcomm-ccr-dns.pdf [4]: https://doi.org/10.1145/3143361.3143375 [5]: https://mailarchive.ietf.org/arch/msg/dnsop/zRuuXkwmklMHFvl_Qqzn2N0SOGY/?qid=ff8e732c964b76fed3bbf333b89b111f[6]: https://queue.acm.org/detail.cfm?id=2578510 [7]: https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-dnsop-serve-stale/?include_text=1 [8]: https://atlas.ripe.net/measurements/10341665/

Appendix: probes met verhoogde TTL-waarden

Format: ProbeID-ResolverIP

22372-fd00:10:246:200::1,22480-fd69:b46:ca9b::1,22891-fd48:71b9:382f::1,31959-
fd00::201:2eff:fe6e:63b8,10181-2a01:e00::1,
10181-2a01:e00::2,10816-2a01:e00::2,11243-2a01:e00::2,11828-2a01:e00::1,
11828-2a01:e00::2,12360-2a01:e00::1,12360-2a01:e00::2,13209-2a01:e00::1,
13209-2a01:e00::2,13317-2a01:e00::2,13407-2a01:e00::1,13407-2a01:e00::2,
13439-2a01:e00::1,14311-2a01:e00::1,14311-2a01:e00::2,14342-2a01:e00::1,
15973-2a01:e00::1,15973-2a01:e00::2,16007-2a01:e00::2,16047-2a01:e00::2,
16052-2a01:e00::1,16052-2a01:e00::2,16146-2a01:e00::1,16146-2a01:e00::2,
16644-2a01:e00::1,16644-2a01:e00::2,16703-2a01:e00::1,16703-2a01:e00::2,16872-
2a01:e00::2,16973-2a01:e00::1,16973-2a01:e00::2,16978-2a01:e00::1,16978-2a01:e00
::2,16998-2a01:e00::1,16998-2a01:e00::2,17025-2a01:e00::1,17025-2a01:e00::2,
17035-2a01:e00::1,17035-2a01:e00::2,17064-2a01:e00::1,17064-2a01:e00::2,17127-
2a01:e00::2,17147-2a01:e00::1,17147-2a01:e00::2,17153-2a01:e00::1,17153-2a01:e00
::2,17214-2a01:e00::2,17228-2a01:e00::1,17228-2a01:e00::2,17263-2a01:e00::1,
17263-2a01:e00::2,17848-2a01:e00::1,17848-2a01:e00::2,18429-2a01:e00::1,18710-
2a01:e00::2,19032-2a01:e00::1,19671-2a01:e00::2,20226-2a01:e00::1,20226-2a01:e00
::2,20480-2a01:e00::2,21173-8.8.4.4,21173-8.8.8.8,2139-62.141.32.3,21507-2a01:
e00::1,21597-2a01:e00::1,21990-2a01:e00::1,21990-2a01:e00::2,21991-2a01:e00::2,
22171-2a01:e00::1,22171-2a01:e00::2,22210-2a01:e00::1,22210-2a01:e00::2,22892-
2a01:e00::1,22892-2a01:e00::2,22963-2a01:e00::1,22963-2a01:e00::2,23289-2a01:e00
::1,23289-2a01:e00::2,23294-2a01:e00::1,24336-2a01:e00::1,24336-2a01:e00::2,
24520-2a01:e00::1,2576-83.219.128.10,26095-2a01:e00::1,26095-2a01:e00::2,27263-
2a01:e00::2,27607-2a01:e00::1,27607-2a01:e00::2,27622-2a01:e00::2,2862-92.244.96
.117,28889-2a01:e00::1,29425-2a01:e00::1,29425-2a01:e00::2,29622-2a01:e00::1,
29622-2a01:e00::2,29772-2a01:e00::1,30807-2a01:e00::1,30807-2a01:e00::2,30920-
2a01:e00::1,30920-2a01:e00::2,30922-2a01:e00::1,30922-2a01:e00::2,31148-2a01:e00
::1,31517-2a01:e00::1,31517-2a01:e00::2,31598-2a01:e00::1,31598-2a01:e00::2,
31749-2a01:e00::1,31749-2a01:e00::2,31770-2a01:e00::2,31853-2a01:e00::1,31853-
2a01:e00::2,31879-2a01:e00::1,31879-2a01:e00::2,31967-2a01:e00::1,31967-2a01:e00
::2,32016-2a01:e00::1,32016-2a01:e00::2,32057-2a01:e00::2,32070-2a01:e00::1,
32140-2a01:e00::1,32140-2a01:e00::2,32320-2a01:e00::1,32419-2a01:e00::1,32606-
2a01:e00::2,32647-2a01:e00::1,32647-2a01:e00::2,33202-2a01:e00::1,33202-2a01:e00
::2,33448-2a01:e00::1,33520-2a01:e00::1,33520-2a01:e00::2,33521-2a01:e00::1,
33521-2a01:e00::2,33924-2a01:e00::1,33924-2a01:e00::2,11729-10.10.16.1,12099-10.
2.2.1,12576-10.1.0.1,13195-10.237.138.137,13972-81.3.3.81,14387-83.172.40.200,
14387-83.172.41.200,17032-10.0.0.3,17858-62.141.32.3,2108-192.168.0.2,2160-192.
168.100.1,2181-192.168.1.254,22017-10.0.0.99,22372-10.246.200.1,23342-10.0.8.240
,23410-10.0.61.1,23796-84.54.64.34,24509-87.72.130.2,24509-87.72.22.66,2486-192.
168.1.254,2511-192.168.72.1,2553-192.168.0.1,2571-212.27.40.240,2571-212.27.40.
241,25727-80.250.1.155,25727-80.250.1.161,2610-109.110.160.172,2623-192.168.1.
254,2656-192.168.1.1,2684-192.168.1.1,2755-212.27.40.240,2755-212.27.40.241,
28186-10.200.99.1,28741-10.80.32.13,31502-46.175.231.193,31847-10.0.0.254,31918-
10.0.0.1,31985-85.21.192.3,32186-10.0.0.1,32317-10.67.71.2,3282-192.168.0.250,
32866-89.47.39.13,33382-88.158.158.3,33950-10.0.0.254,3520-192.168.0.254,3528-
200.3.169.65,3528-200.3.169.66,3588-209.193.0.2,3588-216.67.0.2,3657-192.168.1.1
,3763-192.168.1.1,3782-192.168.77.1,3825-192.168.1.1,3867-192.168.1.1,3869-192.
168.1.1,3880-192.168.0.1,3887-192.168.70.1,4045-192.168.1.254,4076-212.27.40.240
,4076-212.27.40.241,4108-212.27.40.240,4108-212.27.40.241,4264-192.168.0.254,
4266-192.168.0.254,4308-192.168.11.253,4372-192.168.88.1,4383-192.168.0.1,4889-
212.1.224.6,4889-212.1.244.6,4896-192.168.1.1,10673-212.27.40.240,10673-212.27.
40.241,10717-192.168.1.1,10718-192.168.0.1,10816-212.27.40.240,10816-212.27.40.
241,11022-192.168.0.254,11243-212.27.40.240,11243-212.27.40.241,11301-213.170.64
.33,11437-192.168.88.1,11437-195.239.225.93,11437-195.239.225.94,11531-212.27.40
.240,11531-212.27.40.241,11716-192.168.68.1,11828-192.168.0.254,11992-192.168.
100.1,12066-192.168.1.1,12099-192.168.0.1,12357-172.20.1.1,12360-192.168.0.254,
12443-192.168.2.1,12563-192.168.0.2,12584-195.245.120.135,12800-212.27.40.240,
12800-212.27.40.241,12873-192.168.1.1,13209-192.168.0.254,13307-192.168.1.254,
13310-212.27.40.240,13310-212.27.40.241,13393-212.27.40.240,13393-212.27.40.241,
13407-192.168.1.254,13439-192.168.22.254,13605-192.168.1.254,13807-101.100.188.
23,13807-103.7.200.10,14311-192.168.0.254,14772-192.168.1.1,14776-192.168.21.254
,15535-194.225.152.10,15973-192.168.0.254,16007-212.27.40.240,16007-212.27.40.
241,16020-192.168.30.1,16047-212.27.40.240,16047-212.27.40.241,16052-192.168.2.
254,16146-192.168.208.254,16644-192.168.0.254,16645-192.168.0.254,16670-212.27.
40.240,16670-212.27.40.241,16703-192.168.0.254,16818-192.168.0.254,16869-212.27.
40.240,16869-212.27.40.241,16872-212.27.40.240,16872-212.27.40.241,16973-192.168
.0.254,16978-192.168.0.254,16981-192.168.0.254,16998-192.168.0.254,17025-192.168
.0.254,17030-192.168.1.254,17032-212.27.53.252,17032-212.27.54.252,17035-192.168
.0.254,17064-192.168.0.254,17072-212.27.40.240,17072-212.27.40.241,17078-212.27.
40.240,17078-212.27.40.241,17106-192.168.1.1,17127-212.27.40.240,17127-212.27.40
.241,17131-192.168.0.254,17153-192.168.1.1,17174-192.168.0.254,17209-212.27.40.
240,17209-212.27.40.241,17214-212.27.40.240,17214-212.27.40.241,17221-192.168.
254.254,17228-192.168.0.254,17240-212.27.40.240,17240-212.27.40.241,17253-192.
168.0.254,17263-192.168.0.254,17397-212.27.40.240,17397-212.27.40.241,17420-194.
225.152.10,17436-194.225.152.10,17437-194.225.152.10,17502-192.168.10.1,17502-
192.168.10.11,17569-212.27.53.252,17569-212.27.54.252,17619-192.168.88.1,17781-
192.168.254.1,17848-192.168.1.254,18024-195.22.112.69,18564-192.168.1.1,18710-
212.27.40.240,18710-212.27.40.241,18884-113.212.113.212,18925-212.27.40.240,
18925-212.27.40.241,19374-109.71.47.200,19374-130.185.80.80,19504-194.225.152.10
,19627-172.16.0.1,19671-212.27.40.240,19671-212.27.40.241,19984-196.49.13.38,
20096-202.52.255.3,20096-202.52.255.47,20210-192.168.10.1,20223-192.168.5.2,
20226-192.168.1.1,20295-192.168.0.254,20480-212.27.40.240,20480-212.27.40.241,
20515-192.168.2.2,20717-192.168.11.1,20777-192.168.0.1,20909-195.88.158.8,20955-
192.168.1.1,21101-202.159.32.2,21438-192.168.1.254,21596-192.168.1.254,21597-192
.168.1.1,21833-192.168.1.1,21990-192.168.1.254,21991-212.27.40.240,21991-212.27.
40.241,22095-109.71.47.200,22095-130.185.80.80,22171-192.168.0.254,22210-192.168
.99.254,22370-212.27.40.241,22372-212.27.40.240,22429-192.168.0.22,22480-192.168
.0.56,22711-192.168.1.1,22891-192.168.1.1,22892-192.168.69.254,22898-192.168.42.
254,22918-192.168.0.254,22963-192.168.0.254,23254-192.168.71.1,23289-192.168.1.
254,23290-192.168.3.1,23387-212.27.40.240,23387-212.27.40.241,24192-192.168.100.
254,24336-192.168.0.254,24520-192.168.0.254,24801-192.168.1.10,25003-192.168.88.
1,26095-192.168.0.254,26129-192.168.0.1,26671-192.168.1.1,26756-192.168.1.1,
26756-212.27.40.240,26756-212.27.40.241,26900-192.168.8.1,26966-192.168.88.1,
26966-212.1.224.6,26966-212.1.244.6,27263-212.27.40.240,27263-212.27.40.241,
27383-192.168.1.1,27538-192.168.200.242,27607-192.168.0.254,27622-192.168.0.254,
27624-192.168.1.254,28489-212.27.40.240,28489-212.27.40.241,28531-192.168.10.1,
28888-192.168.1.254,28889-192.168.0.1,28951-192.168.0.254,29425-192.168.4.254,
29622-192.168.0.254,29674-192.168.1.254,29770-192.168.1.254,29866-192.168.1.1,
30255-192.168.10.1,30266-192.168.10.1,30409-192.168.0.3,30676-189.50.140.50,
30771-192.168.1.254,30775-192.168.0.254,30807-192.168.1.254,30920-192.168.1.1,
30922-192.168.0.254,30951-192.168.0.254,30962-192.168.3.1,31085-192.168.1.104,
31517-192.168.1.254,31548-192.168.1.1,31556-192.168.1.1,31598-192.168.1.46,31749
-192.168.1.254,31764-192.168.14.1,31770-212.27.40.240,31770-212.27.40.241,31853-
192.168.1.254,31879-192.168.0.1,31932-212.27.40.240,31932-212.27.40.241,31946-
192.168.2.254,31959-192.168.178.4,31985-213.234.192.8,32016-192.168.0.254,32057-
212.27.40.240,32057-212.27.40.241,32140-192.168.5.254,32419-192.168.0.254,32529-
192.168.0.254,32537-192.168.1.6,32568-172.16.1.1,32606-212.27.40.240,32606-212.
27.40.241,32638-195.191.180.4,32638-195.191.180.9,32646-172.31.4.100,32646-172.
31.4.2,32646-172.31.4.205,32647-192.168.1.10,32730-192.168.0.1,32884-185.164.252
.10,32884-185.164.252.11,32930-192.168.28.254,32968-192.168.1.1,33024-103.7.200.
10,33069-185.40.96.96,33069-185.40.96.97,33110-199.19.224.159,33202-192.168.0.
254,33448-192.168.1.254,33520-192.168.0.254,33812-192.168.10.254,33924-192.168.1
.254,33967-212.27.40.240,33967-212.27.40.241,17858-2001:4ba0::53:1,17858-2001:
4ba0::53:2,17951-2001:41d0:fc8b:c900::314,27383-2001:470:28:a3c::1

Reacties

 • dinsdag 27 maart 2018

  Weblog

  Het DNS onafhankelijk en stabiel houden

  Thumb-DNS

  Onderzoek naar concentratie binnen het DNS, de gevolgen en mogelijke oplossingen

  Lees meer
 • dinsdag 29 januari 2019

  Nieuws

  Zorginnovatie: beter beslagen ten ijs met digitale keuzehulp

  Thumb-doctor-discusses-with-patient

  Winq helpt patiënten en zorgverleners samen te beslissen over de behandeling

  Lees meer
 • donderdag 25 juli 2019

  Nieuws

  Van mailadres veranderen? Zo doe je dat op een zorgvuldige manier!

  van mailadres veranderen

  Deze 5 tips helpen je erbij

  Lees meer

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.